Dette nettstedet er basis for S/Y Erin, men det endelige produktet er enda ikke definert. Så inntil videre vil derfor innhold og utseende bli stående slik du ser det her, så får vi heller komme sterkere tilbake senere …


“Fair winds and following seas …..”


error: Content is protected !!